Iniciativa manjšin deluje 30 let – die Initiative Minderheiten wird 30 Jahre

Unser Obmann Vladimir Wakounig in einem Interview zu „30 Jahre Initiative Minderheiten“ in der slowenischen Radiosendung von ORF-Kärnten.

Šele v zavezništvu so manjšine  lahko močna politična sila, se  glasi eno ključnih spoznanj, ko Vladimir Wakounig kot predsednik  Iniciative manjšin/ Initiative Minderheiten jemlje pod drobnogled  obdobje treh desetletij po ustanovitvi leta 1991.